Σχολικά εγχειρίδια : θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προβληματική - Νέα αναθεωρημένη έκδοση. - Αθήνα: Μεταίχμιο, 2008

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Καψάλης Αχιλλέας Γ. | Χαραλάμπους, Δημήτρης Φ.
 4. Νέα αναθεωρημένη έκδοση
 5. Αχιλ. Γ. Καψάλης, Δημ. Φ. Χαραλάμπους
 6. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2008
 7. 397 σελίδες,20 εκατοστά
 8. Ιστορία της αγωγής : Ιστορία της εκπαίδευσης
 9. 9789604552917
 10. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες 389-397).
 11. Πατήστε εδώ
 12. LB3048.G8.K3 2008