Σχολικά εγχειρίδια : θεσμική εξέλιξη και σύγχρονη προβληματική - Νέα αναθεωρημένη έκδοση. - Αθήνα: Μεταίχμιο, 2008

  1. Έκδοση
  2. Καψάλης Αχιλλέας Γ. | Χαραλάμπους, Δημήτρης Φ.
  3. Νέα αναθεωρημένη έκδοση
  4. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2008
  5. 397 σελίδες ; 20 εκατοστά
  6. Ιστορία της αγωγής : Ιστορία της εκπαίδευσης
  7. 978-960-455-291-7
  8. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες 389-397).