Ιστορία της Αφρικής / Κούρτοβικ, Δημοσθένης [Μεταφραστής]