1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. 09 Νοεμβρίου 1914
 4. 09 Ιουλίου 2010
 5. Βρετανός
 6. Ιστορικός
 7. Αποικιοκρατία - Ιστορία
 8. Αγγλική
  • GR-AtEVE-A117695
  • Basil Risbridger Davidson MC (9 November 1914 – 9 July 2010) was a British historian, writer and Africanist, particularly knowledgeable on the subject of Portuguese Africa prior to the 1974 Carnation Revolution. He wrote several books on the current plight of Africa. Colonialism and the rise of African emancipation movements were central themes of his work. He was an Honorary Fellow of the School of Oriental and African Studies (SOAS) in London. ⟶ Wikipedia