Στεργιόπουλος, Κώστας

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1926
  4. Αθήνα
  5. 2016
  6. Πατήστε εδώ