Ξενόπουλος, Γρηγόριος

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1867
  4. Κωνσταντινούπολη
  5. 1951
  6. Αθήνα
  7. Πατήστε εδώ
  8. PA5610.X4