1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
    1. Ρεπούση, Μαρία
  3. 1η έκδοση
    1. Αθήνα: Πόλις, 2012
    1. Το περιβάλλον των Μαρασλειακών -- Τα Μαρασλειακό επεισόδιο -- Η αναπαράσταση των Μαρασλειακών -- Παράρτημα : Ανακριτικές εκθέσεις για τα Μαρασλειακά.