Επίσημη γνώση - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2008

  1. Manifestation
  2. Apple, Michael W.
  3. Γρόλλιος, Γιώργος Δ.
  4. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2008
  5. 396 σελίδες ; 23 εκατοστά
  6. 978-960-458-169-6
  7. Περιέχει βιβλιογραφία (σ.383-396).