Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής : μια εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις - 3η έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2007

  1. Έκδοση
  2. Υφαντής, Κώστας
  3. Υφαντής, Κώστας
  4. 3η έκδοση
  5. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2007
  6. xxxvii, 983 σελίδες, εικόνες, πίνακες ; 24 εκατοστά
  7. 978-960-458-013-2
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες [923]-950 | Περιέχει ευρετήρια
    • Η "Παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής" αποτελεί ένα σημαντικό κείμενο για όλους τους σπουδαστές/ριες των διεθνών σχέσεων. Με αναγνωρισμένο κύρος και φήμη, η νέα έκδοση αποτελεί μια ανεκτίμητης αξίας πηγή, η οποία παρέχει μια σαφή και διορατική εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις και δρα εν συνεχεία ως ένα κατανοητό σημείο αναφοράς. Η τρίτη έκδοση έχει αναθεωρηθεί και ενημερωθεί υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στη διεθνή πολιτική, με κεφάλαια για το διεθνές δίκαιο, την τρομοκρατία και τον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό. Αυτό το διδακτικό εγχειρίδιο υποστηρίζεται από έναν αναβαθμισμένο οδηγό στο διαδίκτυο που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ανάδραση, περιπτωσιολογίες σχετικά με το Κόσοβο, τον Πόλεμο στον Κόλπο, και στο Ιράκ, διαφάνειες σε Power Point, και οδηγό επανάληψης. Κλασικά χαρακτηριστικά: - Χάρτες στα εισαγωγικά μαθήματα, σχετικά με την ιστορία, τη θεωρία, τις δομές και τις διαδικασίες, και διεθνή θέματα. - Εντυπωσιακή παράθεση συγγραμμάτων από διεθνείς εκδότες και συνεργάτες σχετικά με τα θέματα της ειδικότητας τους για προπτυχιακούς σπουδαστές/ριες. - Εξαιρετικά χαρακτηριστικά που προάγουν τη μάθηση σε όλο το βιβλίο, στα οποία συμπεριλαμβάνονται ένα γλωσσάριο, πλαίσια με θέματα προς συζήτηση, περιπτωσιολογίες, σημεία κλειδιά, ερωτήσεις, προτεινόμενη βιβλιογραφία για περαιτέρω διερεύνηση, και ιστοσελίδες.