1. Έννοια
    1. Κοινωνιολογία της αναπηρίας -- Ελλάδα -- Ιστορία -- 20ός αιώνας