Η Μεσόγειος : ο χώρος και η ιστορία / Αβδελά, Έφη [Μεταφραστής]