Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία : σύγχρονες τάσεις - 8η έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009

  1. Manifestation
  2. Γκέφου - Μαδιανού, Δήμητρα
  3. 8η έκδοση
  4. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009
  5. 672 σελίδες
  6. Ανθρωπολογικοί ορίζοντες : Δήμητρα Γκέφου - Μαδιανού
  7. 9603446130
  8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήρια
εξώφυλλο της έκδοσης