Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία : σύγχρονες τάσεις - 8η έκδοση. - Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Γκέφου - Μαδιανού, Δήμητρα
  4. 8η έκδοση
  5. Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, επιμέλεια
  6. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 2009
  7. 672 σελίδες
  8. Ανθρωπολογικοί ορίζοντες : Δήμητρα Γκέφου - Μαδιανού
  9. 9603446130
  10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήρια
εξώφυλλο της έκδοσης