1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Ελισάβετ
  4. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2014
  5. 499 σελίδες,24 εκατοστά
  6. 9789605623050
  7. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες [487]-499).
  8. KKE4048.S963 2014
Εξώφυλλο έκδοσης
    • Εγκλήματα κατά της ζωής [άρθρα 299-307 ΠΚ] - Σωματικές βλάβες [άρθρα 308-315Α ΠΚ] - Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής [άρθρα 336-353 ΠΚ] - Εγκλήματα σχετικά με τον γάμο και την οικογένεια [άρθρα 354-360 ΠΚ] - Εγκλήματα κατά της τιμής [άρθρα 361-369 ΠΚ].