Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα : εργασία, εκπαίδευση, ταυτότητες

  1. Έργο (συλλογές έργων)
    • Περιέχει συμβολές των: Δέσποινα B. Παπαδοπούλου, Απόστολος Καψάλης, Γαβριήλ Ν. Αμίτσης, Κωνσταντίνα Σκλάβου, Ελένη Πρόκου, Μαριαγγέλα Βέικου, Ιφιγένεια Κοκκάλη