Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα : εργασία, εκπαίδευση, ταυτότητες - Αθήνα: Κριτική, 2011

  1. Manifestation
  2. Μωυσίδης, Αντώνης | Παπαδοπούλου, Δέσποινα (1964-)
  3. Αθήνα: Κριτική, 2011
  4. 269 σελίδες 24 εκατοστά
  5. 978-960-218-721-0
  6. Περιέχει βιβλιογραφίες
    • Περιεχόμενα: - Αντώνης Μωυσίδης, Δέσποινα Β. Παπαδοπούλου, Εισαγωγή - Δέσποινα Β. Παπαδοπούλου, "Η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών στην Ελλάδα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικές διαπιστώσεις". - Σάββας Γ. Ρομπόλης, "Οικονομική κρίση, αγορά εργασίας, μετανάστευση" - Απόστολος Καψάλης, "Αδήλωτη απασχόληση και μετανάστευση: 'Νομιμοποίηση' των μεταναστών μέσα από την εργασίας τους ή νομιμοποίηση της εργασίας τους;" - Γαβριήλ Αμίτσης, "Το πλαίσιο κοινωνικής ένταξης αλλοδαπών στην ελληνική έννομη τάξη: Η ατελέσφορη εφαρμογή των ευρωπαϊκών μηχανισμών προστασίας εκτοπισθέντων/αιτούντων άσυλο/προσφύγων". - Κωνσταντίνα Σκλάβου, "Διαπολιτισμική εκπαίδευση ενηλίκων" - Ελένη Πρόκου, "Πολιτικές διά βίου εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Προς την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού;" - Μαριαγγένα Βέικου, "Παραλλαγές πάνω στο θέμα 'πατρίδα': Η περιγραφή της εθνοτικής ταυτότητας στις αφηγήσεις μεταναστών". - Ιφιγένεια Κοκκάλη, "Στρατηγικές ενσωμάτωσης και μορφές προσαρμογής των αλβανών μεταναστών στην ελληνική κοινωνία: Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης".
    • Το ζήτημα της μεταναστευτικής πολιτικής παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η μετανάστευση αποτελεί μια ωρολογιακή βόμβα στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κείμενα του τόμου αυτού επικεντρώνονται σε ένα από τα ζητήματα που συνδέονται με τη μετανάστευση: στην κοινωνική ενσωμάτωση. Επιχειρείται η διασαφήνιση του επιστημονικού όρου "κοινωνική ενσωμάτωση" και η σχέση του με τον όρο "ένταξη". Αναλύονται οι διαδικασίες κοινωνικής ενσωμάτωσης στους τομείς της εργασίας, της εκπαίδευσης και της κατασκευής εθνικών ταυτοτήτων, στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας. Σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία και με τη μεταναστευτική παρουσία να αποτελεί αντικείμενο αμφισβήτησης λόγω οικονομικής κρίσης, στο παρόν βιβλίο αναδεικνύονται κάποιες από τις σκοτεινές και αντιφατικές όψεις του αγαπημένου αλλά και ασαφούς όρου "κοινωνική ενσωμάτωση" στην ελληνική κοινωνία.