Συστήματα αυτόματου ελέγχου - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2013

  1. Manifestation
  2. Μαλατέστας, Παντελής Β. (1959-)
  3. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2013
  4. εικόνες ; 25 εκατοστά
  5. 978-960-418-318-0
  6. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες από 1221 έως 1222) και ευρετήριο.
    • Ταξινόμηση Φυσικών Συστημάτων, Μετασχηματισμός Laplace, Ηλεκτρικά Συστήματα, Υδραυλικά Συστήματα, Πνευματικά Συστήματα, Θερμικά Συστήματα, Μηχανικά Συστήματα, Ηλεκτρονικά Συστήματα, Ηλεκτρομηχανικά Συστήματα, Ηλεκτρικές μηχανές Σ.Ρ., Ηλεκτρικές μηχανές Ε.Ρ., Βηματικός κινητήρας, Συναρτήσεις Μεταφοράς, Διαγράμματα Βαθμίδων, Διαγράμματα Ροής Σήματος, Παράσταση Συστημάτων στο Χώρο Κατάστασης, Χαρακτηριστικά Συστημάτων Ελέγχου με Ανάδραση, Χρονική Απόκριση Συστημάτων, Ευστάθεια, Κριτήριο ευστάθειας Routh-Hurwitz, Κριτήριο Nyquist, Συναρτήσεις Μεταφορές, Παράσταση Συστημάτων στο Χώρο Κατάστασης, Χρονική Απόκριση Συστημάτων, Ευστάθεια, Γεωμετρικός Τόπος Ριζών, Απόκριση Συχνότητας, κ.α.