Γραφικά υπολογιστών με OpenGL - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2011

  1. Έκδοση
  2. Τρίτη έκδοση στην αγγλική γλώσσα του "Computer Graphics with OpenGL"
  3. Hearn, Donald | Baker, M. Pauline (1952-)
  4. Σίσιας, Γεώργιος
  5. Μποζάνης, Παναγιώτης Δ. (1970-)
  6. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2011
  7. σχήματα ; 25 εκατοστά
  8. Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.