Δοκίμια πολιτικής οικονομίας - Δεύτερη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Τζιόλας, 2015

  1. Manifestation
  2. Τσαλίκη, Περσεφόνη | Τσουλφίδης, Λευτέρης
  3. Δεύτερη έκδοση
  4. Θεσσαλονίκη: Τζιόλας, 2015
  5. διαγράμματα ; 25 εκατοστά
  6. 978-960-418-482-8
  7. Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες 399-409) και ευρετήριο