Εισαγωγή στις πιθανότητες με στοιχεία στατιστικής - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2013

 1. Manifestation
 2. Δεύτερη έκδοση στην αγγλική γλώσσα του "Introduction to probability"
 3. Μπερτσεκάς, Δημήτρης Π. (1942-) | Τσιτσικλής, Γιάννης Ν. (1958-)
 4. Χούστη, Αικατερίνη
 5. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2013
 6. σχήματα ; 25 εκατοστά
 7. 978-960-418-398-2
 8. Περιέχει ευρετήριο.
 9. Ιστοσελίδα εκδότη
  • Δειγματικός Χώρος και Πιθανότητα, Διακριτές Τυχαίες Μεταβλητές, Γενικές Τυχαίες Μεταβλητές, Συνδιασπορά και Συσχέτιση, Εκτίμηση Ελαχίστων Τετραγώνων, Η Διμεταβλητή Κανονική Κατανομή, Στοχαστικές Διαδικασίες, Αλυσίδες Markov, Οριακά Θεωρήματα, Διαδικασίες Bernouli και Poisson, Αλυσίδες Markov, Μπεϋζιανή και Κλασσική Στατιστική Συμπερασματολογία.