Μπερτσεκάς, Δημήτρης Π. (1942-) [Συγγραφέας]. Introduction to probability

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2002
  3. Αγγλικά
    • Δεύτερη έκδοση