1. Έργο (αυτοτελές έργο)
    1. Πασχαλίδης, Συμεών Α.
  2. 2013
  3. Ελληνική
    1. Άγιοι -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία
    2. Θεσσαλονίκη