Η ανάπτυξη των παιδιών Τόμοι Α, Β και Γ, Γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία - Αθήνα: Τυπωθήτω, 2000-2002

 1. Έκδοση
 2. Cole, Michael (1938-) | Cole, Sheila R. (1939-) (Sheila Rotenberg)
 3. Σόλμαν, Μαρία
 4. Μπαμπλέκου, Ζωή | Παπαληγούρα, Ζαΐρα (1950-) | Βορριά, Παναγιώτα
 5. Αθήνα: Τυπωθήτω, 20002002
 6. εικονογράφηση ; 25 εκατοστά
 7. 960-8041-49-X(τόμος 1)., 960-8041-94-5(τόμος 2)., 960-402-059-5(τόμος 3).
 8. "Επιμέλεια, εισαγωγή Ζωή Μπαμπλέκου"-- σελίδα τίτλου τόμος 2.
 9. Περιέχει βιβλιογραφίες και ευρετήρια
  • τόμος 1. Η αρχή της ζωής, εγκυμοσύνη, τοκετός, βρεφική ηλικία
  • τόμος 2. Γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κατά τη νηπιακή και μέση παιδική ηλικία
  • τόμος 3. Εφηβεία
  • Το παρόν βιβλίο είναι το μοναδικό που περιέχει εξαντλητική και σφαιρική περιγραφή της ανάπτυξης του παιδιού απ' την πρώτη στιγμή της σύλληψης του έως και τα πρόθυρα της ενηλικίωσής του, μετατοπίζοντας διαρκώς την οπτική του απ' το βιολογικό στο κοινωνικό και το ψυχολογικό πεδίο. Οι συγγραφείς του αντλώντας υλικό από μία εκτενέστατη βιβλιογραφία επί του θέματος αλλά και με καθαρά ερευνητική "δι' αυτοψίας" δουλειά σε πολλά μέρη του κόσμου, εστίασαν το ενδιαφέρον τους τόσο στο εκάστοτε πολιτισμικό περιβάλλον όπου γεννιέται και μεγαλώνει ένα παιδί, όσο και στο ρόλο που παίζει η βιολογία στην κατανόηση εκ μέρους μας ποικίλων θεμάτων που αφορούν την ανθρώπινη ύπαρξη. Οι συγγραφείς παρουσιάζουν κριτικά όλες τις υπάρχουσες θεωρίες για την ανάπτυξη του παιδιού καθώς και όλες τις σχετικές έρευνες που επιδιώκουν να υποστηρίξουν ή να αμφισβητήσουν τις παραπάνω θεωρίες