Ψηφιακό αντίτυπο της έκδοσης "Η μέθοδος PageRank της Google και άλλα συστήματα κατάταξης"

Ψηφιακό τεκμήριο
Κείμενο
AMELib
Αρχείο pdf μερικώς προσβάσιμο (partially accessible)
Με περιορισμούς αναπαραγωγής
Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.