Κοινωνικές αναπαραστάσεις της κακοποίησης των γυναικών από τους συζύγους/ συντρόφους τους - Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
208 σελίδες : πίνακες ; 24 εκατοστά
960-15-1485-6
Περιέχει βιβλιογραφία (σελίδες [199]-208).
Εξώφυλλο έκδοσης