Γενικό μέρος: βιομηχανική ιδιοκτησία, πνευματική ιδιοκτησία, αξιόγραφα, αθέμιτος ανταγωνισμός : ενημέρωση μέχρι και τον Ν 5066/2023 - Δέκατη τρίτη έκδοση. - Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2023

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Δέκατη τρίτη έκδοση
Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2023
xviii, 408 σελίδες ; 17 εκατοστά
Κώδικες τσέπης Lex Colorata
978-618-08-0201-6
Περιέχει ευρετήριο (σελίδες 401-408)
Εξώφυλλο έκδοσης

Στο παρόν έργο «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες ισχύουσες διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, οι νεότερες διατάξεις για το Γ.Ε.ΜΗ. (Ν 4919/2022), οι διατάξεις του Ν 1733/1987 για την ευρεσιτεχνία, οι διατάξεις του νέου Ν 4679/2020 για τα σήματα, οι διατάξεις για τα βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα, καθώς και οι διατάξεις των Ν 5325/1932 και Ν 5960/1933 για τη συναλλαγματική και την επιταγή αντίστοιχα.

Η παρούσα 13η έκδοση «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» είναι ενημερωμένη και με τους πρόσφατους νόμους: Ν 5066/2023 (που επέφερε αλλαγές στο Ν 4919/2022 για τις Υ.Μ.Σ. και Γ.Ε.ΜΗ.) και Ν 4982/2022 (που επέφερε αλλαγές σε ευρεσιτεχνία, σήματα). 

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Νομική Βιβλιοθήκη