Εφαρμογές της κοινωνικής ψυχολογίας : η συνεισφορά στην αντιμετώπιση προβλημάτων του πραγματικού κόσμου - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Πεδίο, 2022

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Γούλα, Κατερίνα
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Πεδίο, 2022
480 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
978-960-635-378-9
Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες και ευρετήριο

Το βιβλίο διερευνά τη συνεισφορά της κοινωνικής ψυχολογίας στην κατανόηση των προβλημάτων της πραγματικής ζωής και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για ορθολογικές παρεμβάσεις στους ποικίλους τομείς της κοινωνικής ζωής. Εξετάζοντας κάποια από τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα που αφορούν την εφαρμογή της κοινωνικής ψυχολογίας σε φλέγοντα σύγχρονα προβλήματα, οι Forgas, Crano και Fiedler μεταφέρουν ένα θεμελιωδώς αισιόδοξο μήνυμα για τις επιτυχίες και τις προοπτικές της κοινωνικής ψυχολογίας.
Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος εξετάζει τα βασικά ζητήματα και τις κύριες μεθόδους εφαρμογής της κοινωνικής ψυχολογίας σε προβλήματα της πραγματικής ζωής. Το δεύτερο μέρος διερευνά τις εφαρμογές της κοινωνικής ψυχολογίας για τη βελτίωση της ατομικής υγείας και ευημερίας. Το τρίτο μέρος ασχολείται με την εφαρμογή της κοινωνικής ψυχολογίας στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και της επικοινωνίας. Τέλος, το τέταρτο μέρος πραγματεύεται το ερώτημα του πώς η κοινωνική ψυχολογία μπορεί να βελτιώσει την κατανόησή μας γύρω από τις δημόσιες υποθέσεις και την πολιτική συμπεριφορά μας.
Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σύγγραμμα για φοιτητές και μελετητές της κοινωνικής ψυχολογίας, αλλά και για επαγγελματίες που εργάζονται σε εφαρμοσμένα περιβάλλοντα. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

"είναι ευχής έργον η μελέτη του παρόντος τόμου να συνεισφέρει... σε κάτι βαθύτερο και ουσιαστικότερο: στον κριτικό αναστοχασμό γύρω από την ιστορικότητα και την υπόσταση των εννοιών και των αναλυτικών κατηγοριών μέσω των οποίων το σήμερα θέτει (και το αύριο θα θέτει) την περίφημη σχέση "άτομο-κοινωνία". Αν μη τι άλλο, ως προς αυτό η κοινωνική ψυχολογία έχει αποδείξει ιστορικά πως δυνάμει διαθέτει την πλέον ολοκληρωμένη απάντηση". (Από τον πρόλογο των επιμελητών της ελληνικής έκδοσης)