Η σχέση μεταξύ κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης σε μια δημοκρατία. : κριτήρια ελέγχου - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2022

 1. Έκδοση
 2. Βλαχογιάννης, Απόστολος
 3. Καραβοκύρης, Γιώργος (1977-)
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2022
 6. 102 σελίδες
 7. Βασικές Έννοιες της Σύγχρονης Δημοκρατίας ; 2.
 8. 978-618-5154-78-3
  • Ο δεύτερος τόμος της νέας σειράς του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία συνίσταται στη μετάφραση της πρόσφατης έκθεσης της Επιτροπής της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπη με τίτλο Η σχέση μεταξύ κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και αντιπολίτευσης σε μια δημοκρατία: κριτήρια ελέγχου. Εστιάζεται στην κοινοβουλευτική πλευρά του ζητήματος και προσφέρει εύληπτα στον αναγνώστη τόσο την αναγκαία τεχνική γνώση, με πλούσιες αναφορές στο συγκριτικό δίκαιο, όσο και τον ευρύτερο δικαιοπολιτικό προβληματισμό, ώστε να διαμορφώσει τη βαθιά πεποίθηση ότι η οριοθέτηση της πλειοψηφίας και η ενίσχυση της μειοψηφίας δεν υπηρετεί μόνο τη νομοθέτηση ή τον καταλογισμό της ευθύνης και την αξιοπρέπεια του βουλευτικού αξιώματος, αλλά δίνει υπόσταση στην πιο ισχυρή δημοκρατική εντολή, δηλαδή τη δυνατότητα της ελεύθερης και ομαλής εναλλαγής στην εξουσία.

   Biblionet