Οικονομική ψυχολογία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Παπαδόπουλος, Κυριάκος, 2017

 1. Manifestation
 2. Φωκά - Καβαλιεράκη, Γιούλη
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Παπαδόπουλος, Κυριάκος, 2017
 5. 111 σελίδες ; 20 εκατοστά
 6. Μικρές εισαγωγές ; 4.
 7. 978-960-569-689-4
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Η συνεργασία των Οικονοµικών και της Ψυχολογίας αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πεδία µελέτης της ανθρώπινης συµπεριφοράς.  Μας βοηθάει να κατανοήσουµε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και τις καθηµερινές επιλογές µας σε σχέση µε την εργασία µας, τα χρήµατά µας, την προσωπική και οικογενειακή ζωή µας, ακόµη και την εκλογική συµπεριφορά µας. Μας διευκολύνει επίσης να διερευνήσουµε τα εξής ερωτήµατα:
   – Πότε και γιατί κάνουµε συστηµατικά λάθη και πώς µπορούµε να τα διορθώσουµε;
   – Τι ρόλο παίζουν τα συναισθήµατα στον τρόπο που επιλέγουµε;
   – Πώς διαµορφώνονται οι επιλογές µας σε σχέση µε τις πεποιθήσεις µας, τις προτιµήσεις µας και την αλληλεπίδραση µε τους άλλους;

   Papadopoulos