Αρχαία Ελληνική θρησκεία : αρχαϊκή και κλασσική εποχή - Δεύτερη έκδοση διορθωμένη. - Αθήνα: Καρδαμίτσα, 2015

  1. Manifestation
  2. Burkert, Walter (1931-2015)
  3. Μπεζαντάκος, Νικόλαος Π. | Αβαγιανού, Αφροδίτη
  4. Μπεζαντάκος, Νικόλαος Π.
  5. Δεύτερη έκδοση διορθωμένη
  6. Αθήνα: Καρδαμίτσα, 2015
  7. 694 σελίδες ; 24 εκατοστά
  8. 978-960-354-357-2
  9. Περιέχει βιβλιογραφία
Εξώφυλλο έκδοσης