Κράτος -- Ελλάδα

  1. Subject
    1. Κράτος (Concept)
    2. Ελλάδα (Place)