Η νευροεπιστήμη στην εκπαίδευση : τι πρέπει να γνωρίζουν εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ίων, 2019

 1. Manifestation
 2. Lyman, Linda L.
 3. Καλλέργη, Χαρά
 4. Λαζαρίδου, Αγγελική
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Ίων, 2019
 7. 256 σελίδες ; 24 εκατοστά
 8. 978-960-508-264-2
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Ενότητα Ι: Μάθηση

   Ενότητα ΙΙ: Ο υγιής εγκέφαλος

   Ενότητα ΙΙΙ: Η συναισθηματική σύνδεση

   Ενότητα ΙV: Ο εγκέφαλος στο σχολείο

   Ενότητα V: Ηλικία και στάδια του εγκεφάλου

   Ενότητα VI: Στο μυαλό ενός διευθυντή

   Iwn
  • Το βιβλίο περιλαμβάνει μερικά από τα ευρήματα της νευροεπιστήμης που έχουν σχέση με τη μάθηση στη σχολική τάξη και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης που ασκούν ηγε­σία προσανατολισμένη στη μάθηση. Κάθε ένα από τα 24 κεφάλαια του βιβλί­ου απαντά σε μια ερώτηση σχετική με το ευρύτερο πλαίσιο της μάθησης, και προσφέρει πρακτικές προτάσεις για την εφαρμογή των ευρημάτων της νευροεπιστήμης στις σχολικές τάξεις.

   Το βιβλίο χωρίζεται σε έξι ενότητες, στις οποί­ες περιέχονται αυτοτελή, σύντομα κεφάλαια, κάθε ένα εκ των οποίων μπορεί να σταθεί απά μόνο του σε σχέση με τα υπόλοιπα. Κεντρική θέση του βιβλίου αποτελεί η έννοια της νευροπλαστικότητας του εγκεφάλου και οι σημαντικές της επιπτώσεις στα όσα μέχρι σήμερα γνωρίζαμε για την ανθρώπινη νοη­μοσύνη και, κατ' επέκταση, για τη μάθηση. Στην υπόλοιπη θεματολογία του βιβλίου περιγράφονται έννοιες όπως: νευρογένεση, νευροδιαγνωστικότητα, μνήμη, φυσική κατάσταση του εγκεφάλου, συναίσθημα και μάθηση, άγχος, φτώχια και εγκέφαλος, κίνηση, διγλωσσία, πολυδιεργασία, τέχνες και εγκέφα­λος. Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν τη σημασία της γνώσης των ευρημάτων της νευροεπιστήμης για τους εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης, προκειμένου να είναι σε θέση να ενισχύσουν τη μάθηση και να προωθήσουν την κοινωνική δικαιοσύνη.

   Iwn