Περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα - Δεύτερη έκδοση. - Αθήνα: Κριτική, 2016

 1. Manifestation
 2. Πετράκος, Γιώργος (1960-) | Ψυχάρης, Γιάννης Κ.
 3. Δεύτερη έκδοση
 4. Αθήνα: Κριτική, 2016
 5. 602 σελίδες : εικόνες, χάρττες, διαγράμματα ; 24 εκατοστά
 6. Επιστημονική βιβλιοθήκη
 7. 978-960-218-881-1
 8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου περιλαμβάνει νεότερες στατιστικές αναλύσεις του περιφερειακού προβλήματος και της περιφερειακής πολιτικής στην Ελλάδα, αξιοποιώντας και τα στοιχεία της απογραφής πληθυσμού του 2011. Ενσωματώνει τη νέα διοικητική οργάνωση της χώρας με το "Πρόγραμμα Καλλικράτης" (Ν. 3852/10), τα δεδομένα της νέας προγραμματικής περιόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-20, τον νέο αναπτυξιακό νόμο και τα νέα δεδομένα που επέφερε η οικονομική κρίση στην οικονομία των περιφερειών της χώρας. Η έκδοση αυτή παρέχει μια όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εμπειρικά και θεωρητικά προσέγγιση του περιφερειακού προβλήματος και της περιφερειακής πολιτικής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρώπης.

   Biblionet