Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, παρεμβαίνουν και αναστοχάζονται : προτάσεις υποστήριξης της πρακτικής τους άσκησης - Αθήνα: Gutenberg, 2016

  1. Έκδοση
  2. Αυγητίδου, Σοφία | Τζεκάκη, Μαριάννα | Τσάφος, Βασίλης
  3. Αθήνα: Gutenberg, 2016
  4. Θήκη (30 ; 92 ; 224 ; 242 σελίδες) : Αποτελείται από τέσσερα τεύχη μέσα σε θήκη (ντοσιέ) ; 28x23 εκατοστά
  5. 978-960-01-1796-7