Μεταβάσεις : από τη μοντέρνα στη σύγχρονη τέχνη – κριτικές θεωρήσεις - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2023

 1. Έκδοση
 2. Καραμπά, Ελπίδα | Παπαστάμου, Βάλια
 3. Κλαδά, Νεκταρία
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2023
 6. 266 σελίδες
 7. Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις
 8. 978-618-228-035-5
  • Το βιβλίο «Μεταβάσεις. Από τη μοντέρνα στη σύγχρονη τέχνη. Κριτικές θεωρήσεις», έχει ως αντικείμενό του, όπως μαρτυρά και ο τίτλος του, μια κριτική αφήγηση για το πέρασμα από τη μοντέρνα στη σύγχρονη τέχνη, προσεγγίζοντας τις συνέχειες, τις ασυνέχειες, τις ρήξεις, τις διευρύνσεις και τις ανατροπές που διαμόρφωσαν την τέχνη μετά το δεύτερο μισό του 20ού και το πέρασμα στον 21ο αιώνα. Τα κεφάλαια του τόμου διαρθρώνονται πέρα από θεματικές, ως κομβικότητες. Σε κάποιες περιπτώσεις εστιάζουν, σε κινήματα ή στην κυριαρχία ενός μέσου που αντανακλά μια σειρά πρακτικών (όπως π.χ. η φωτογραφία ή η βιντεοτέχνη), ενώ αλλού εστιάζουν σε διευρυμένες κατηγορίες στις οποίες τα μέσα διασταυρώνονται. Αυτό συνιστά μια αφήγηση για τη μετάβαση από τη μοντέρνα στη σύγχρονη τέχνη και για τις διευρύνσεις που χρειάζεται η γραφή της ιστορίας τους, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από τις διευρύνσεις αυτές. Τα κεφάλαια ακολουθούν μια αδρή χρονολογική διαδρομή, από την αφαίρεση ως ορόσημο της μεταπολεμικής περιόδου, τον μινιμαλισμό και την εννοιολογική τέχνη, τη θεσμική κριτική, την ποπ αρτ και τη νεοπρωτοπορία, την περφόρμανς, τον μεταμοντερνισμό, τη φωτογραφία και τις οπτικές του φακού, τη βιντεοτέχνη και τα νέα μέσα, τις ψηφιακές και νεομεσικές μορφές τέχνης, έως την αναθεωρημένη δημόσια τέχνη. Σε αυτές τις δύσκολες κατηγοριοποιήσεις προκύπτουν ερωτήματα που αφορούν τα κριτήριά τους: με βάση το μέσο, την κατηγορία, την τάση, το κίνημα ή τη διαπλοκή όλων των παραπάνω. Σε κάθε ενότητα παρουσιάζονται σημαντικά γεγονότα, μια επιδραστική θεωρία, μελέτη, η δημοσίευση κάποιου σημαντικού κειμένου ή τα εγκαίνια μιας έκθεσης που έπαιξαν ρόλο στην παραγωγή και στην πρόσληψη των έργων και των πρακτικών που συζητούνται. Οι κριτικές θεωρήσεις των οροσήμων προσβλέπουν σε μια πολυεπίπεδη προσέγγιση μέσα από τη μελέτη έργων, λόγων (discourse), κειμένων, εκθεσιακών πρακτικών, θεωριών. Μέσα από αυτή τη διαδρομή παρακολουθούμε, επίσης, τις κατηγορίες «καλλιτέχνης», «έργο», «έκθεση», «θεατής», «επιμελητής» και τις μετατοπίσεις στην εννοιολόγησή τους από τον 20ό στον 21ο αιώνα. Το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς ακολουθεί μια χρονολογική προσέγγιση παρουσίασης των εξελίξεων στην τέχνη, στα κινήματα, στα ρεύματα, στις τάσεις και στις θεωρίες, ενώ παράλληλα προσφέρει μια γενεαλογική κριτική θεώρηση για τον σχηματισμό και τον μετασχηματισμό μέσων, μορφών και κατηγοριών (genres) καλλιτεχνικής πρακτικής που συνθέτουν μια κριτική εισαγωγή στη σύγχρονη τέχνη. Το βιβλίο προτείνει μια οριζόντια θεώρηση των εξελίξεων στην τέχνη από το δεύτερο μισό του 20ού στον 21ο αιώνα, αλλά και μια κάθετη εμβάθυνση στα κομβικά σημεία των εξελίξεων και των διαφορετικών προσλήψεων της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης.

   Kallipos