Διαπολιτισμική εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιοσύνη - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2023

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Ζάχος, Δημήτρης Θ.
Δημοπούλου, Μαρία
Πρώτη έκδοση
254 σελίδες
Κάλλιπος, Ανοικτές Ακαδημαϊκές Εκδόσεις
978-618-228-065-2

Το βιβλίο αυτό αφορά εκείνη την περιοχή της παιδαγωγικής η οποία έχει ως στόχο της να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις. Η περιοχή της παιδαγωγικής που επιχειρεί να δώσει μια επίκαιρη και συστηματικά επεξεργασμένη απάντηση στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα είναι γνωστή ως πολυπολιτισμική, αντιρατσιστική και διαπολιτισμική εκπαίδευση. Οι τρεις αυτές επιστημονικές παραδόσεις σημαίνουν και σηματοδοτούν διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους. Γενικά όμως (και αφαιρετικά), θέτουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους τις κοινωνικές διαφοροποιήσεις και θέλουν να βοηθήσουν ώστε να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, να εφαρμοστούν παντού τα ανθρώπινα και ατομικά δικαιώματα και να αναγνωριστούν οι πολιτισμικές και ταυτοτικές διαφορές. Αντικείμενο του παρόντος βιβλίου είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιοσύνη. Πιο συγκεκριμένα, αφού παρουσιάζεται και αναλύεται κριτικά η προβληματική γύρω από τις διαφορετικές προσεγγίσεις και απόψεις που σχετίζονται με την πολυπολιτισμική/αντιρατσιστική και διαπολιτισμική εκπαίδευση και με τα προβλήματα με τα οποία συνδέονται, στη συνέχεια το βάρος πέφτει στα διακριτικά στοιχεία της συγκεκριμένης κατεύθυνσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο να καταστήσουμε σαφές ότι η διαπολιτισμική εκπαίδευση που στοχεύει στην κοινωνική δικαιοσύνη δεν αφορά μόνο τα σχολεία όπου φοιτούν μαθητές και μαθήτριες με διαφορετικά εθνικά, εθνοτικά, πολιτισμικά, γλωσσικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά αλλά το σύνολο των μαθητριών και των μαθητών μιας κοινωνίας. Ως μια συνολική πρόταση που στέκεται απέναντι στις διακρίσεις, στον ρατσισμό, στον σεξισμό, στον ταξισμό και στις οικονομικές ανισότητες, στην καταπίεση, στις άνισες σχέσεις εξουσίας και σε κάθε είδους αυταρχισμό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση για την κοινωνική δικαιοσύνη αφορά το σύνολο των μαθητών και των μαθητριών, όπως και το σύνολο των ανθρώπων.

Kallipos