Οικονομική των μεταφορών - Ανατύπωση πρώτης έκδοσης. - Πειραιάς: Βαρβαρήγου, 2018

 1. Έκδοση
 2. Σαμπράκος, Ευάγγελος.
 3. Ανατύπωση πρώτης έκδοσης
 4. Πειραιάς: Βαρβαρήγου, 2018
 5. 494 σελίδες : σχεδιαγράμματα., πίνακες ; 24 εκατοστά
 6. 978-960-7996-75-6
 7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 485-494)
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι οι μεταφορές έπαιξαν πάντα ένα σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ζωή των κρατών. Η Οικονομική των Μεταφορών είναι ο κλάδος εκείνος της Οικονομικής Επιστήμης του οποίου αντικείμενο είναι η μελέτη της αριστοποίησης της κατανομής των πλουτοπαραγωγικών πόρων ανάμεσα στις μεταφορικές βιομηχανίες και στους άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.
   Βασικός σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να διερευνήσει με ποιο τρόπο ο οικονομολόγος μπορεί να αναγνωρίσει ότι έχει επιτύχει την άριστη κατανομή των πλουτοπαραγωγικών πόρων. Παράλληλα επιχειρεί να αναλύσει μερικά από τα οικονομικά προβλήματα του μεταφορικού τομέα και να προτείνει πιθανούς τρόπους για την αντιμετώπιση τους.

   Varmarpublications