Αλγερία -- Ιστορία -- 1945-1962

  1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Αλγερία (Γεωγραφικό Όνομα)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. 1945-1962 (Γεγονός)