Καραμεσίνη, Μαρία (1960-) [Συγγραφέας]. Η διάβρωση της κοινωνικής συνοχής της Ε.Ε και η αναθεώρηση του Δημοσιονομικού Συμφώνου και της οικονομικής διακυβέρνησηςρνησης

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2023
  3. Ελληνικά