Αθλητισμός και ελεύθερος χρόνος στην εξέλιξη του πολιτισμού - Αθήνα: Δρομέας, 1998

  1. Manifestation
  2. Elias, Norbert (1897-1990)
  3. Αθήνα: Δρομέας, 1998
  4. 381 σελίδες,24 εκατοστά
  5. 960-8478-01-4
cover
    • Σήμερα, οι έντονα διαφοροποιημένες και πλούσιες κοινωνίες προσφέρουν, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερη ποικιλία δραστηριοτήτων της σχόλης από κάθε άλλη κοινωνία. Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες, ανάμεσά τους και ο αθλητισμός, ιδωμένες από την πλευρά του αθλητή ή του θεατή, επινοήθηκαν για να προκαλέσουν μια απολαυστική και ελεγχόμενη απελευθέρωση των συγκινήσεων. Παράγουν ευχάριστες μιμητικές εντάσεις που συχνά (όχι πάντα) οδηγούν σε αυξανόμενη διέγερση και στην κορύφωση έντονων συναισθημάτων, με τη βοήθεια των οποίων -όπως στην περίπτωση νίκης της πλευράς που υποστηρίζει κάποιος σε έναν αθλητικό αγώνα- η ένταση μπορεί να απαλειφθεί με ευχάριστο τρόπο. Έτσι, οι μιμητικές εντάσεις των δραστηριοτήτων της σχόλης και η συνακόλουθη διέγερση, απαλλαγμένες από τον κίνδυνο ή την ενοχή, μπορούν να χρησιμεύσουν ως αντίδοτο στην ένταση και το άγχος που εγκυμονεί ένας αδιάκριτος και σταθερός έλεγχος, χαρακτηριστικός των ανθρώπων στις πολύπλοκες κοινωνίες. (από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)