Η γέννηση του νεωτερικού κόσμου, 1780-1914 : παγκόσμιες διασυνδέσεις και συγκρίσεις - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2013

 1. Έκδοση
 2. Bayly, C. A. (1945-2015)
 3. Αντύπας, Κώστας
 4. Πάπαρη, Κατερίνα | Βογιατζής, Γιάννης
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2013
 7. xxii, 629 σελίδες : εικόνες., χάρτες ; 24 εκατοστά
 8. 978-960-221-600-2
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες [603]-619) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Το βιβλίο αυτό είναι μια θεματική ιστορία του κόσμου από την αρχή της εποχής των επαναστάσεων μέχρι την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που διέλυσε το σύστημα των κρατών και των αυτοκρατοριών της εποχής.

   Συσχετίζοντας μεταξύ τους ιστορικές τάσεις και γεγονότα που έχουν εξεταστεί ξεχωριστά σε εθνικές και περιφερειακές ιστορίες αποκαλύπτει τη στενή αλληλεξάρτηση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων σε όλο τον κόσμο πολύ πριν από την υποτιθέμενη έναρξη της "παγκοσμιοποίησης" μετά το 1945. Παρακολουθεί έτσι τις "πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις" που είχαν σε παγκόσμια κλίμακα κρίσιμα γεγονότα (κρίσεις, αναταραχές, επαναστάσεις, εξεγέρσεις) που έλαβαν χώρα όχι μόνο στον αναδυόμενο ευρωπαϊκό και αμερικανικό 'πυρήνα' της βιομηχανικής παγκόσμιας οικονομίας, αλλά και στην Ασία, την Αφρική και τη Νότιο Αμερική, επιδρώντας με τη σειρά τους σε αυτό τον πυρήνα.

   Επανεξετάζοντας τα μεγάλα θέματα του 19ου αιώνα -άνοδος του νεωτερικού κράτους, εκβιομηχάνιση, φιλελευθερισμός, ιμπεριαλισμός, προώθηση των παγκόσμιων θρησκειών- επισημαίνει τις αυξανόμενες ομοιομορφίες που παρουσιάζονται τόσο σε μεγάλους θεσμούς όπως οι εκκλησίες, οι αγορές, οι βασιλικές αυλές, οι κρατικοί μηχανισμοί και τα συστήματα δικαιοσύνης, όσο και στις "σωματικές πρακτικές", τους τρόπους δηλαδή με τους οποίους οι άνθρωποι ντύνονταν, μιλούσαν, έτρωγαν και διαχειρίζονταν τις σχέσεις τους στην οικογένεια και την κοινότητα.

   - Βραβείο Ιστορίας Wolfson
   - Βραβείο Βιβλίου (Παγκόσμιας και Διεθνούς Ιστορίας) H-Soz-u-Kult Forum

   Biblionet