Συνθετική έκθεση : προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2020

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
1η έκδοση
108 σελίδες : πίνακες, διαγράμματα
Βιβλιογραφία: σελίδες 103-108