Συνθετική έκθεση : προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση του έμφυλου συνταξιοδοτικού χάσματος στην Ελλάδα - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2020

  1. Έκδοση
  2. Θεοδωρουλάκης, Μενέλαος | Καπέλλα, Αντουανέττα | Κωνσταντινίδου, Δανάη
  3. 1η έκδοση
  4. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2020
  5. 108 σελίδες : πίνακες, διαγράμματα
  6. Βιβλιογραφία: σελίδες 103-108
  7. Πατήστε εδώ