Ακόμα και η Αριάδνη ήταν ψέμα - Θεσσαλονίκη: τοβιβλίο, 2014

  1. Έκδοση
  2. Θεοδωρίδης, Πέτρος Π.
  3. Χλωπτσιούδης, Δήμος
  4. Θεσσαλονίκη: τοβιβλίο, 2014
  5. 80 σελίδες
  6. 978-618-81129-7-1