Συστήματα μετρήσεων - Βελτιωμένη έκδοση. - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2005

  1. Manifestation
  2. Κινγκ, Ροβέρτος Ερρίκος (1937-)
  3. Βελτιωμένη έκδοση
  4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα, 2005
  5. διαγράμματα, εικόνες, πίνακες, σχέδια ; 24 εκατοστά
  6. 960-805-057-X
  7. Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές και ευρετήριο.