Γράμμα στο μέτωπο - Αθήνα: Ανοικτή Βιβλιοθήκη, 2021

  1. Έκδοση
  2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
  3. Κορτώ, Αύγουστος
  4. Φαρσάρης, Γιάννης
  5. Αθήνα: Ανοικτή Βιβλιοθήκη, 2021
  6. 172 σελίδες
  7. 978-618-5444-13-6