Γράμμα στο μέτωπο - Αθήνα: Ανοικτή Βιβλιοθήκη, 2021

  1. Έκδοση
  2. Κορτώ, Αύγουστος
  3. Φαρσάρης, Γιάννης
  4. Αθήνα: Ανοικτή Βιβλιοθήκη, 2021
  5. 172 σελίδες
  6. 978-618-5444-13-6