Μετάφραση στα ελληνικά της αμερικανικής έκδοσης του έργου "Smoke" / Φεριτσεάν Άντζελα [Μεταφραστής]