Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμοί : οργάνωση και διοίκηση της Σχολικής εκπαίδευσης, της Ευρωπαϊκής παιδείας, της διά βίου εκπαίδευσης, της Μειονοτικής και Ιδιωτικής εκπαίδευσης, της Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, της Στρατιωτικής, Παιδαγωγικής, Τεχνολογικής και Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης - υπηρεσιακή κατάσταση και πειθαρχικό καθεστώς του προσωπικού - θεσμοί της Εκπαίδευσης - Έβδομη έκδοση πλήρως αναθεωρημένη και βελτιωμένη. - Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2014

  1. Manifestation
  2. Πουλής, Παναγιώτης Ε.
  3. Έβδομη έκδοση πλήρως αναθεωρημένη και βελτιωμένη
  4. Αθήνα: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2014
  5. 554 σελίδες ; 24 εκατοστά
  6. 978-960-568-100-5
  7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 541-550) και ευρετήριο