Ιστορία και μνήμη - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Νεφέλη, 1998

  1. Έκδοση
  2. Le Goff, Jacques (1924-2014)
  3. Κουμπουρλής, Γιάννης
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθήνα: Νεφέλη, 1998
  6. 326 σελίδες ; 20 εκατοστά
  7. 960-2113-59-6
  8. "Η παρούσα μετάφραση επιδοτήθηκε από το πρόγραμμα ARIANE'97 της Ευρωπαΐκής Κοινότητας "--
Εξώφυλλο έκδοσης