Μαρκάτος, Κείμωνας

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Μεταφραστής
  4. Ελληνικά
  5. Ελλάδα