Ματσαγγάνης, Μάνος (1963-) [Συγγραφέας]. Η κοινωνική πολιτική σε δύσκολους καιρούς: οικονομική κρίση, δημοσιονομική λιτότητα και κοινωνική προστασία

Έργο (αυτοτελές έργο)
2011
Ελληνικά