Μετάφραση στα ελληνικά της πρωτότυπης γερμανικής έκδοσης του έργου "Die Schrift: Hat Schreiben Zukunft?" / Ηλιόπουλος, Γιώργος Η. [Μεταφραστής]